Blue Fin Lending Asia Inc


Ano ang gagawin matapos mag invest sa unang insurance plan?Ang iyong unang hakbang tungo sa matagumpay na pamumuhunan ay nagsisimula sa pagkuha ng tama at wais na pamamahala ng iyong salapi. Dapat mo munang malaman ang iyong kita, gastos, pananagutan, pagtitipid. Dapat kang maging ganap na malinaw tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Isa ang pagkuha ng insurance plan sa mga bagay na mahalaga upang lumago ang iyong pera. Ang paggawa ng maliit na pamumuhunan sa anumang mga insurance plan, ay magbibigay-daan sa iyo upang magbigay ng seguridad.

 

Sa pagtaas ng mga gastos sa medisina at iba pang mga bilihin, ang pagkuha ng insurance plan ay pwede kang protektahan at ang iyong pamilya sa saklaw ng iyong kinuhang plano. Ngayon, kung kumuha ka ng insurance plan, ano ang susunod mong gagawin? Wala na ba? Hihintayin mo na lang ba na matapos ang pagbabayad dito? 

 

Matapos bumili ng isang insurance plan, suriin ang mga dokumento ng patakaran para sa anumang mga pagkakamali at pagkukulang. Ang ilang mga typograpikal o iba pang mga pagkakamali ay maaaring makalusot sa dokumento ng hindi sinasadya.  Ang bawat insurance plan ay may isang polisiya na sinusunod. Dapat na suriin ang dokumento ng patakaran sa iyong insurance plan, upang maunawaan kung ano ang saklaw ng iyong patakaran at kung ano ang hindi nito.

 

Bukod dito, kinakailangan masiguro na makukuha mo ang iyong insurance plan na naitama sa oras upang walang mga problemang pang-administratibo sa oras ng pag-angkin o kapanahunan. Ipaalam sa iyong asawa o benepisyaryo sa iyong kinuha na insurance plan at sila ang mga makikinabang. Kung hindi nila alam ang tungkol dito, wala sila sa posisyon na makuha ang mga benepisyo na kinuha mo para sa kanila. Ang buong ideya ng insurance plan ay upang matiyak na sa kaso na kailangan maghabol ang iyong mga benepisyaryo ay maaaring makipag-ugnayan sila sa kumpanya ng insurance company upang makuha ito.

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply