Blue Fin Lending Asia Inc


Ano ang Group Insurance?Walang makapagsasabi kung kailan magkakaroon ng aksidente.Kapag may hindi inaasahang pangyayari, mainam na handa ang iyong negosyo upang harapin ang iyong obligasyon bilang employer. Sa pagpapalakad ng isang organisasyon, kinakailangan rin na pangalagaan at masiguro na protektado ang iyong mga empleyado, dapat may benepisyo rin sila na natatanggap mula sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan. Isa sa mga benepisyo na iyon ay ang insurance

 

Karamihan sa mga kumpanya ay kumukuha ng Group insurance para sa kanilang mga empleyado at sa maraming iba pang dahilan na maaari ding para sa pamilya ng kanilang mga tauhan . Ang isang pam-pangkatan na insurance ay nilikha sa pamamagitan ng pagtitipon sa mga tao na kaugnay sa isang propesyon o isang samahan o anumang iba pang tinukoy na pamantayan. Maraming magkakaibang uri ng group insurance. Mayoong, life insurance, credit protection, health care, at iba pa. Ang group insurance ay mas kaakit-akit at mas nakasisiguro para sa mga employer dahil sa mas mababang gastos nito at garantisadong pagkakaroon ng proteksyon nang hindi kinakailangan na sumailalim sa isang medikal na pagsusuri o magbigay ng iba pang katibayan ng pagkakasiguro. Gayunpaman, sa karaniwang pagsasanay, ang minimum na laki upang makakuha ng ganitong plano ay dapat may 50 miyembro sa isang grupo.

 

Ang pagkuha ng Group insurance ay karaniwang pinakamahusay para sa mga kumpanya dahil mas kayang ibahagi ang gastos ng premium na insurance package sa mga empleyado at na magkaroon ng isang mas malaking pangangalaga sa mga tauhan. Isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng Group insurance mas tipid ito. Pangalawa, ito ay tumutulong sa mga empleyado na makakuha sila ng insurance na kayang bayaran para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya, ngunit ito rin ay tumutulong sa employer na nais na magbigay ng kanilang mga empleyado ng mabuting insurance. Tandaan, ang pagbibigay ng benepisyo sa mga empleyado ay para rin sa iyong negosyo, dahil mas na alagaan mo ang iyong empleyado, mas malaki ang tsansa na sila ay patuloy na magbigay ng serbisyo sa kumpanya. 

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply