Blue Fin Lending Asia Inc


Ano ang mga kailangan ihanda sa pag-apply sa Online Loan?Dumarami ang mga online loan dito sa ating bansa. Marami ang nahihikayat na mangutang sa mga online loan sapagkat ito ay napakadali. Hindi mo na kailangan pumunta sa pisikal na lokasyon nito at pumila ng napakahaba. Kung ikaw ay may internet at smartphone o computer ay  maaari kang mag-apply at maaprubahan sa loob lamang ng ilang minuto at pagkatapos ay matatanggap mo na ang pera sa iyong bank account. Ganun kasimple at kabilis ang humiram ng pera sa mga online loan ngayon. 

 

Ano nga ba ang kailangan ihanda na mga impormasyon kapag ikaw ay mag-aapply  sa online loans.  

 

1. Pangalan at Valid ID

Una sa lahat syempre ay ang iyong Pangalan na tumutugma sa valid ID na iyong isusumite.

Ang pagbibigay ng tamang pangalan at balidong ID ay makakatulong sa mga lender upang masiyasat ang iyong pagkakakilanlan.

Narito ang mga listahan ng Valid ID’s:

  • Driver’s license
  • Passport
  • Social Security System ID (SSS)
  • Unified Multipurpose ID (UMID)
  • Postal ID 
  • COMELEC Voter’s ID 

2. Email Address at Mobile Number

Mahalaga na meron ka din valid email address. Dahil online ang proseso ng iyong pag-aapply ay may matatanggap ka na OTP (One time password). Ang OTP ay kadalasan na matatanggap mo sa iyong email address at mobile number.Kapag wala kang nailagay ng OTP ay hindi mo maipagpapatuloy ang iyong aplikasyon. 

3. Katibayan ng Kita

Ihanda ang mga documento o kopya ng katibayan ng iyong kita. Hinihingi ito ng mga lender upang masigurado ang iyong kakayahan na makapagbayad at upang malaman kung ikaw ay may consistent na kita.

 

4. Bank Account 

Mayroong mga online lender na hindi nangangailangan ng bank account ngunit mas maganda at mabilis kung ikaw ay may bank account sapagkat dito din nila idedeposito ang perang iyong hiniram. Maaari din na dito nila ibawas ang iyong magiging kabayaran,depende sa magiging mode of payment na itong sinang ayunan.

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply