Blue Fin Lending Asia Inc


Bakit Mahalaga Mag-ipon?Mahalagang mag-ipon ng pera dahil walang katiyakan ang hinaharap. Ang pag-iipon ng pera ay isang mahalagang aspeto sa pagkakaroon ng ligtas na pinansyal na hinaharap. Ang pagkakaroon ng ipon na pera ay nakakapagbigay ng pagkakataon na magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Maaring makatulong ito sayo o sa iyong buong pamilya sa oras ng kagipitan.

 

Ang pag-iipon ng pera ay mahalaga para sa lahat,gaano man kalaki ang kita at anuman ang estado sa buhay. Hindi hadlang ang pagiging mahirap upang makapag-ipon ng pera. Tamang disiplina at maayos na pagbabadyet ng pera ang isa sa mga susi upang makapag simula na mag-ipon. Mas mainam na habang bata pa ay matutunan ng mag-ipon upang mas maging financially secured.   Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga mag-ipon.

 

Nagbibigay ng kapayapaan sa isip - ang pagkakaroon sapat na ipon ay nakakaalis ng pagkabahala sapagkat alam mo na mayroon kang nakatabing sapat sa pera. 

 

Edukasyon - tumataas kada taon ang gastusin sa publiko at pribadong paaralan. Ang pagkakaroon ng sapat na pera ay isang malaking bagay upang matustusan ang pag-aaral ng iyong mga anak. 

 

Pagkakaroon ng seguridad ng pamilya - ang pagkakaroon ipon ay isang paraan ng  paghahanda kapag may mga pangyayaring hindi inaasahan. Ito ay makakatulong sa iyong buong pamilya na makaahon ulit sa anumang di inaasahan na pangyayari o kagipitan sa pera.

 

Magandang kinabukasan para pamilya - dahil sa sapat mong ipon na pera ay gaganda ang kinabukasan nila dahil maibibigay mo kanilang pangangailangan. Maaari kang bumili ng bahay,sasakyan at makapagtayo ng sariling negosyo.

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply