Blue Fin Lending Asia Inc


Car Loan OptionsAng pagbili ng sasakyan ay nasa bucket list ng maraming millennials at Gen Z. Marahil, ang pagkakaroon ng sasakyan ay nangangahulugan na ikaw ay nasa tamang landas tungo sa pagtanda o adulting kung tawagin. Ngunit kailangan mo ng pera para sa iyong pinakamalaking pamumuhunan dahil alam naman natin na may mahal ang mga sasakyan. 

Kung ikaw ay walang sapat na pera bilang isang batang propesyonal para mabili ang iyong pinapangarap na sasakyan, maraming mga car loan options ang available para matulungan ka.  

 

Car Loan Options:

 

  • Bank Loan -  Ang isang bangko o isang organisasyong nagpapautang ay magpapahiram sayo ng pera para makabili ng sasakyan. Pagkatapos ay babayaran mo ang halaga ng pautang sa buwanang pag-install sa panahon ng termino ng pautang, kadalasan sa pagitan ng 12 at 60 na buwan. Dapat mong bayaran hindi lamang ang prinsipal kundi pati na rin ang interes.

  • Dealer Financing - Ang isa pang paraan upang magbayad para sa isang kotse ay upang makakuha ng pautang mula sa dealer upang mabili ito. Kung gusto mong bilhin at bayaran ang iyong sasakyan sa isang lugar, ito ang pinakamagandang opsyon para sa iyo.


  • Credit Card - Maaari mong gamitin ang iyong credit card upang bumili ng sasakyan kung sapat ang iyong credit limit. Gayunpaman, hindi lahat ng dealer ay tatanggap ng ganitong uri ng pagbabayad sa loan sa sasakyan at maaaring maningil ng mga partikular na parusa kung gagawin nila ito. 

 

Ang pag-apruba ng iyong loan sa sasakyan ay hindi nagtatapos doon. Marami pang bagay na dapat isaalang-ala kapag nakuha mo na ang kotseng pinapangarap mo. Kasabay na rito ang mga monthly payments na kailangan mong tugunan kaya marapat lang na bago ka kumuha ng loan ay masiguro mo din muna ang iyong cash flow. Ikaw ba ay may buwanang kita, sapat ba ang sahod mo, at maraming pang iba na iyong kailangan pag-isipan.

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply