Blue Fin Lending Asia Inc


Kung hindi ka makabayad sa takdang araw, ano ang dapat mong gawin?Maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan para sa iyong financial health ang hindi pagbabayad o huli na pagbabayad. Gayunpaman, dapat ikaw ay armado ng kaalaman upang matugunan ang iyong mga responsibilidad sa pinansyal sa pamamagitan ng pagbuo ng mga ideal na diskarte sa pera.Kung nahihirapan kang bayaran ang iyong mga utang sa takdang oras, may mga pamamaraan pa rin na maaari mong gawin lalo na kung makipag-ugnayan ka sa iyong lender sa lalong madaling panahon. 

 

Ngayon, ating isipin na talagang sigurado ka na hindi mo mababayaran ang iyong utang sa nakatakdang petsa, ano ang iyong gagawin? 

 

 

 

 

Hindi mahalaga kung gaano ka responsable sa iyong pera. Alam natin na may mga pagkakataon na nakakalimot tayo sa mga takdang petsa ng pagbabayad, gaano ka man maagap ang isang tao.. Ngunit huwag mag-panic kaagad. Tingnan ang sitwasyon at gawin ang hindi bababa sa minimum na pagbabayad sa iyong account sa lalong madaling panahon kung kakayanin upang maiwasan ang mas mabigat na parusa na dulot ng walang pagbabayad talaga.

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply