Blue Fin Lending Asia Inc


May karapatan bang kumuha ng insurance ang mahirap?May karapatan ang sinumang tao na sa kahit anong estado sa buhay ang kumuha ng insurance upang masiguro niya na siya o ang kanyang mga benepisyaryo ay may matatanggap ng pinansyal na tulong sa panahon na kailangan niya iyon.Maraming dapat isaalang-ala ang isang indibidwal na nagnanais na kumuha mg insurance. Una na rito syempre ay ang kakayahan mo na magbayad ng iyong insurance monthly plan. Para kang may binabayaran na kuryente o tubig na dapat ay mabayaran mo kada-buwan 

 

Kung sa palagay mo na mahihirapan ka na panindigan iyon dahil hindi naman regular ang iyong kita, dapat mong pag-isipan mong mabuti kung kukuha ka ba ng insurance. Ngayon, maraming klase ng insurance ang mayroon. Hindi porket sinabi mong kukuha ka ng insurance ay iniisip mo na pera kaagad ang makukuha mo kung sakali na may mangyari na masama sa iyo. Hindi ganun iyon. Maraming uri ng insurances gaya ng whole insurance, universal insurance, endowment insurance, variable life insurance at iba pa pero ang mga nabanggit na ito ay mga insurances na may investment at may kamahalan para sa isang tao na sapat lamang ang kinikita kaya’t mas mabuting suriin ng mabuti ang iyong kakayahan na mabayaran ito bago kumuha ng insurance na iyong nais.

 

Kung karapatan ang magiging basehan, may karapatan tayong lahat na maging protektado sa usaping pinansyal. Pero kung iisipin mo, hindi rin naman madali ang pagkuha ng insurance dahil dagdag talaga ito sa gastusin. Marahil mahalaga ito pero hindi natin maisantatabi na mas nahihirapan ang mga indibidwal na sakto lang ang kinikita upang tustusan ang pangangailangan sa buhay kaysa sa mga tao na may pribilehiyo na maglaan ng pera sa isang insurance. Pero kahit na ganun, may paraan pa rin naman upang makakuha ang isang tipikal na mamamayan ng insurance. Kung nais mong magsimula ng negosyo upang magkaroon ng pandagdag kita, makapag-simula ka agad dahil sa iPera, isang lending company kung saan mabilis ang proseso ng pangungutang. 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply