Blue Fin Lending Asia Inc


Nakakaapekto ba sa iyong credit score ang lokasyon ng iyong tirahan?Ang iyong credit report ay isang tunay na report card sa iyong buhay pinansyal. Ang iyong ulat sa kredito ay naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa iyong kasaysayan sa pananalapi, kabilang ang kung ginagamit mo na ba o hindi ang isang credit card, kung gaano katagal ka nang nagkaroon ng iba't ibang mga account, at maraming iba pang mga salik na maaaring nakaimpluwensya sa iyong credit score at sa iyong kakayahang makakuha ng bagong kredito.

 

Syempre, upang matiyak na ang lahat ng data sa iyong ulat ay napapanahon at tama, kakailanganin mong ibigay ang iyong address.Maraming maling akala tungkol sa epekto ng lokasyon ng iyong tahanan sa iyong credit score. 

 

Nakakaapekto ba sa iyong credit score kung saan ka nakatira?

 

Kabilang sa ilang karaniwang salik sa lahat ng iyong credit account ay ang address ng iyong tahanan. Ang pagkakaroon ng permanenteng address ay kadalasang kinakailangan upang makakuha ng kredito. Kakailanganin mong isama ito sa lahat ng iyong credit application at sa iyong mga file ng nagpapahiram, at ipapasa nila ito sa mga credit bureaus. Hindi naman direktang nakakaapekto ang credit score sa lokasyon ng iyong tirahan, ngunit, maaaring lumabas ang mali o hindi napapanahong impormasyon sa iyong credit report kung ang iyong address ay wala sa kasalukuyan o hindi tama. 

 

Napakahalaga na ang lahat ng iyong kasalukuyang credit account ay ma irehistro sa ilalim ng parehong address upang matiyak ang katumpakan ng iyong credit report. Upang i-update ang iyong address, ang kailangan mo lang gawin ay tawagan ang iyong bangko o tagapag pahiram, o gamitin ang kanilang app o website upang mag-log in at gawin ang mga kinakailangang pagbabago.

 

Tandaan, ang iyong credit rating ay nakabatay lamang sa impormasyong ibinibigay mo, at hindi ito naapektuhan ng kung saan ka nakatira. Ipinahihiwatig din nito na ang iyong credit score o kakayahang makakuha ng credit ay hindi dapat maapektuhan ng dami ng beses na lumipat ka o nagpalit ng iyong tirahan.

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply