Blue Fin Lending Asia Inc


Paano Kumuha Appliances Loan?Kahit na gusto mong bumili ng bagong appliance sa unang pagkakataon o palitan ang luma, maaaring mahirap hanapin ang mga pinakamahusay na opsyon na akma sa iyong badyet. Napakahirap na suriin ang mga teknikal na detalye ng bawat modelo nang hindi isinasaalang-alang ang presyo.

 

Kahit na nakakita ka ng isa na makakatulong sa iyong mga kinakailangan, maaaring wala ito sa iyong hanay ng presyo. Kaya naman, ang paghiram ng pera o pagkuha ng home appliances loan ay ang iyong pinakamahusay na solusyon. 

 

Ano nga ba ang Appliances loan?

 

Ang pagkuha ng loan sa isang appliance tulad ng ibang klase ng loan ay ang kasanayan ng paggawa ng maliit at regular na pagbabayad sa binili sa paglipas ng panahon. Ang mga appliances, kotse, electronics, at iba pang produkto o serbisyo na hindi kayang bayaran ng bumibili para sa kanilang sarili ang pinaka karaniwang mga sitwasyon ng paggamit para sa paraan ng pagbabayad na ito. 

 

Tandaan, ang interes ay karaniwang singil sa mga pautang kahit anu pa man ang bibilhin mo. Bakit? Dahil kumukuha ka ng pautang mula sa isang institusyong pampinansyal, sumasang-ayon kang gumawa ng buwanang pagbabayad sa item na gusto mong bilhin at sa paraan ng interes ang mga institusyon na ito ay kikita kapalit ng pagpapahiram ng pera sa paraan ng loan.

 

Ano ang requirements para makapag-apply ng appliances loan? 

 

Ang kadalasang mga hinahanap para sa aikasyon na ito ay ang mga sumusunod: 

 

  • Filipino citizen na may  dalawang(2) valid identification cards (IDs); Dapat itong may larawan at may bisa sa araw ng aplikasyon para sa loan. Maaari kang magpakita ng SSS ID, PRC ID, LTO Driver’s License, passport, TIN ID, Voter’s ID, o UMID.

 

  • Edas mula 18 years old hanggang 68 years old

 

  • Mayroong stable income (employed, self-employed, businessman, pensioner, regular remittance receiver)

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply