Blue Fin Lending Asia Inc


Pagiipon Para Sa PagreretiroMarami ang nagsasabi na kailangan at importante ang mag ipon ng pera habang ang isang tao ay bata pa. At kung mapapansin mo rin sa ating lipunan, natanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit mas pinapayagan sa loan ang mga nasa mas batang edad kaysa sa matatanda? Malamang alam no na ito sapagkat mas mahaba pa nga naman daw ang taon na maaaring gugulin ng isang bata sa pagtatrabaho kaysa sa isang matanda. Marahil hindi naman talaga dahilan ang edad para dito ngunit isang factor iyon kung bakit. Kung ikaw ay matanda na at malapit na mag retiro sa serbisyo, natignan mo na ba ang laman ng iyong bangko kung sakaling naisin mo na magsimula ng panibagong buhay? O hindi kaya ay nabilang mo na ba sa iyong daliri kung ilan ang ari-arian na mayroon ka at maaaring maging source of income lalo pa at ikaw ay aalis na sa iyong regular na trabaho? 

 

Kung hindi pa at kung ikaw ay hindi pa naman magreretiro, mas mainam na dapat matutunan mo na ang magpundar para sa iyong pagtanda. Ayon sa talumpati ni Gov. Benjamin Diokno ng Banko Sentral ng Pilipnas, tinatayang 8 sa bawat 10 Pilipino edad 60 pataas ang nagreretiro sa trabaho ng hindi handa o ‘di kaya ay walang sapat na financial savings. Nakakalungkot man tanggapin ngunit ito ang reyalidad na mayroon ang bansa natin ngayon. Subalit hindi pa naman huli ang lahat kung sisimulan mo na ngayon ang pagiipon. 

 

Tandaan na hindi lamang sa pera nasusukat ang ipon kundi pwede rin sa mga ari-arian na pwede mong pagkakitaan pagdating ng araw. Iwaksi na rin natin ang ideolohiya na ang mga anak ang magiging savings ninyo sa pagtanda at pagreretiro. Hindi iyon dahilan upang hindi ka mag tabi para sa sarili mo. Mahalagang makapag impok ka hanggat maaga dahil sarili mo rin naman ang iyong maaasahan kung ikaw ay tumanda at dumating sa panahon na kailangan nang tumigil sa pagtatrabaho. 

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply