Blue Fin Lending Asia Inc


Sino ang nag-rereport sa ahensya ng mga Credit Reference?Nagkaproblema ka ba sa pagkuha ng awtorisasyon para sa credit account na iyon? Mayroon ka bang mataas na rate ng interes sa iyong financing? Kung oo, ang iyong credit score ay tiyak na may kinalaman dito. Ang iyong kasaysayan ng kredito ay ang pundasyon na tumutukoy kung magiging karapat-dapat ka o hindi para sa linya ng kredito sa hinaharap.

 

Gayunpaman, ang impormasyon ng kredito na naglalaman ng mga kasaysayan ng pagbabayad ay itinuturing na isang kritikal na bahagi ng sektor ng pananalapi dahil nakakatulong ito upang matukoy ang kreditong impormasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nagpapautang sa pag-screen ng mga nanghihiram at pagbibigay ng pagkakataon para sa mga may utang na bayaran ang kanilang mga nilagdaan na kasunduan sa utang.

 

Sino ang nag-rereport ng utang mo sa mga Ahensya ng mga Credit Reference? 

 

Sa Pilipinas, nag-aalok ang Credit Information Corp. (CIC) ng mga ulat ng kredito, na isang buod ng mga aktibidad sa pananalapi ng nanghihiram sa mga institusyong pampinansyal. Sinasaklaw nito ang mga termino ng pautang sa mga financial firm, pagbabayad ng utility, o anumang mga pangako na pinahintulutan ng CIC na kolektahin sa ngalan ng mga kliyente nito. 

 

Bilang karagdagan sa CIC, maaaring makakuha ng access sa mga rekord ng kredito ng mga nanghihiram sa pamamagitan ng mga credit bureaus. Sa ngayon, ang CIC ay may tatlong awtorisadong ahensya na nakapag rereport ng ulat ng iyong mga pinagkakautangan: CIBI Information, Inc.; TransUnion Information Solutions, Inc.; at ang CRIF Philippines, na lahat ay naka-base sa Pilipinas.

 

Kapag ang isang tao ay humingi ng pautang mula sa isang bangko o institusyong pinansyal, kinakailangan silang magsumite ng impormasyon tungkol sa kanilang kasaysayan sa pananalapi. Maaaring naglalaman ito ng impormasyon tulad ng kanilang kita, suweldo, at kasaysayan ng kredito. Bukod dito, ang mga lender ay nagsasagawa rin ng credit check sa isang indibidwal upang madetermina kung ito ay karapat-dapat na pautangin.

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply