Blue Fin Lending Asia Inc


SSS Salary LoanAng ilang mga problema sa pananalapi ay hindi maiiwasan, at hindi palaging sulit ang problema na mag-apply para sa isang personal na pautang upang matulungan kang malampasan ang mga ito. Kung kailangan mo ng pera upang matulungan ka sa iyong mga problema sa pananalapi ngunit ayaw mong maipit sa mga utang na may mataas na interes,dapat mong malaman na ang Social Security System (SSS) ay maaaring magpahiram ng pera sa mga aktibong miyembro nito ng pinansyal na tulong.

Kung regular kang nag-huhulog sa SSS, maswerte ka! Sa pamamagitan ng My.SSS portal, maaari mo na ngayong pangasiwaan ang iyong utang kahit na ikaw ay nasa iyong sariling tahanan. Siguraduhin lamang na mayroon kang tamang papeles at matugunan ang mga kinakailangan, at mabilis mong makukuha ang iyong uutangin. Ang SSS ay may serbisyong tinatawag na SSS salary loan, na isa lamang sa uri nito na may mababang interes.

Maaari kang humiram ng maximum na halaga na P15,000 para sa isang buwang pautang. Ang pinakamataas na halaga na maaari mong hiramin para sa dalawang buwang suweldo ay P30,000. Gayunpaman, ang aktwal na halaga ng loan ay depende sa average na halaga na iyong binabayaran bilang iyong buwanang kontribusyon sa nakalipas na 12 buwan.

Ayon sa SSS, ang salary loan ay dapat bayaran sa loob ng dalawang (2) taon sa 24 na buwanang installment. Magsisimula ang buwanang amortization sa ika-2 buwan kasunod ng petsa ng loan, na dapat bayaran sa o bago ang deadline ng pagbabayad.

Sino ang mga kwalipikadong mag-apply?

1. Isang tuluy-tuloy na kontribusyon na hindi bababa sa 36 na buwan..
2. Nagtatrabaho sa kumpanya nang hindi bababa sa isang taon (para sa mga employed).
3. Ang mga pagbabayad ay dapat nakatala sa tamang oras bawat buwan.
4. Hindi pa natatanggap ng member-borrower ang huling benepisyo, na ibinibigay kapag ang isang tao ay ganap at permanenteng may kapansanan, nagretiro, o namatay.
5. Sa oras ng pag-aaplay, ang member-borrower ay dapat na mas bata sa 65 taong gulang.
6. Ang member-borrower ay hindi blacklisted sa SSS dahil sa panloloko.

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply