Blue Fin Lending Asia Inc


Ano ang Emergency Fund?Maaaring isa ka sa mga negosyante na mayroong malakas na kita  at hindi akalain na pansamantalang mahihinto o ipapasarado muna ang iyong establisyimento  dahil sa lumaganap na virus o Coronavirus 2019. Dahil dito, ito ay naging sanhi ng pagkalugi ng iyong negosyo at nahihirapan na makapag bayad sa renta. Sa katunayan maraming Pilipino na naging apektado sa dulot ng pandemya. Ayon pa nga sa Department of Labor and Employment, posibleng abuting ng dalawang taon bago makapabangon ang mga naluging negosyo. 

 

Mapapansin na nahihirapan tayo kaagad sa naging negatibong implikasyon ng COVID-19 kahit malakas naman kumita ang ating negosyo.Nahirapan tayong magbayad ng renta at iba pang gastusin. Hindi ba dapat may nakahanda tayong pera para doon? Iyan ang importansya ng Emergency fund. Ang Emergency fund ay ang iyong naitabing pera na maaari mong gamitin sa oras na may hindi inaasahang bayarin o kaya ay mga problema na hindi mo nakita sa hinaharap. Ang kawalan ng Emergency Fund ay ang sanhi ng biglang pagka lugmok sa problema sa simula pa lamang ng pandemya. Hindi naman natin gusto na mangyari pa sa atin ito di ba? 

 

Mabuti na malaman mo na ang Emergency Fund ay mahalaga at dapat pinaglalaanan mo ng budget. Kung hindi mo pa alam, kinakailangan na ang Emergency fund mo ay mairaraos ka sa loob tatlo hanggang anim na buwan pero ayon sa mga eksperto, mas mainam na pang isang taon ang pwedeng tagalin ng emergency fund. Tandaan na ang emergency fund ay uri ng savings fund, pero magkaiba pa rin iyon. Ang emergency fund ay ipon mo na nakalaan lamang para sa mga biglang pagkawala ng negosyo, sakit, o kawalan ng trabaho. Ngayon, kung nais mo magsimula na magtabi ng pera para dito, mas mainam muna na bayaran mo ang iyong mga utang bago gumawa ng emergency fund.  At syempre kung gagawa ka ng emergency fund, mabuti na alamin mo din muna nang mabuti kung ano ba ang emergency sa hindi. Kung gusto mo lang sumama sa kaarawan ng kaibigan mo sa para mamasyal at wala kang pera, hindi emergency funds ang pagkukunan mo ng pera dahil hindi naman emergency ang nasabing sitwasyon. 

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply