Blue Fin Lending Asia Inc


Debt-free na buhay, paano?Kahit ano na  balewala natin o kahit hindi naman talaga natin intensyon– hindi natin maiiwasan na hindi makaiwas sa pagkakabaon sa utang, sapagkat kahit kakatapos palang sa unibersidad ay marahil baon na tayo sa mga pinagkaka-utangan dahil nga sa hirap ng buhay. Malungkot man o nakagagalit na katotohanan, wala tayong takas sa mga gastusin gaya na lamang ng araw-araw na pagkain o ang buwanang bayarin sa tubig at ilaw, dagdag na rin natin ang internet sa gastusin dahil nga sa work-from-home na setting ng halos maraming kompanya dahil sa pandemya. 

 

Ngayong nabanggit natin ang COVID-19, mas maiintindihan mo na hirap talaga na makaiwas sa utang dahil nga sa mga pangangailangan. Ayaw man natin sa sitwasyon na ganun ay wala tayong magagawa pagkat kailangan ng ating pamilya dahil hindi sapat ang buwanang kita sa buwanang gastusin sa loob ng bahay. Pero huwag kang panghinaan ng loob dahil may solusyon pa rin para makamit mo ang debt-free na buhay! Paano? Hindi madali pero pwede mong subukan kahit na low income earner ka lang. ang pinaka mabisa na paraan ay alamin lahat ang presyo ng utang, kapag mayroon ka nang malinaw na listahan ay unit-unitin ang pagbabayad sa mga ito magmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na utang kada buwan.   

 

Malaking tulong din ang iPera kung nais mo namang dagdagan ang income mo sa paraan ng pagnenegosyo para mas mabawasan ang iyong utang. Kung hindi mo alam, ang iPera ay ang pinaka mabilis na lending company sa bansa lalo na at ginamit nila ang teknolohiya para mapadali ang proseso para sa mga nangangailangan. 

 

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply