Blue Fin Lending Asia Inc


Mga uri ng kaibigan na dapat iwasanMasaya magkaroon ng kaibigan na pwede mong tawagin kahit ano’ng oras para mamasyal o makipag kwentuhan. Kung tutuusin, kahit ang pinaka mahiyaing tao sa mundo ay mayroon natatanging kaibigan na kasama. Bukod dito, ang pagkakaroon ng kaibigan ay nakakabuti din sa isang indibidwal sapagkat natuto siyang makisalamuha at maging sensitibo sa damdamin ng mga tao sa paligid. Samakatuwid, malaki ang impluwensya sa ating pagkatao ang mga tao na nakapaligid at lagi nating nakakasama. 

 

Dahil diyan, mahalaga rin na maging masuri tayo sa taong kakaibiganin dahil hindi rin lahat ng tao na kilala natin ay nagdudulot ng magandang epekto sa ating buhay. Mayroon din mga kaibigan na ‘bad influence.’ Sino nga ba ang ito at ano ang mga katangian ng kaibigan na dapat mong iwasan…

 

  • Kaibigan na laging negatibo ang pananaw sa buhay. Ito yung mga klase ng tao na hindi na nakakita ng pag-asa sa buhay kaya ayaw na rin magsikap, dahil maaaring takot sila na lumabas sa kanilang comfort zone. 

 

  • Kaibigan na mataas ang tingin sa sarili. Ito ang uri ng tao na walang ibang magaling sa kanilang paningin kundi ang kanilang sarili lamang. Yung parang lagi nalang siya ang bida at hindi nagpapatalo.

 

  • Kaibigan na kinakamusta ka lang kung kailan na may kailangan. Higit pa riyan ay ang pangangailangan nila ay madalas sa paraan ng pera. Aba, mag-isip ka na kung nakikita mo lang itong tao na ito tuwing manghihiram ng pera.. 

 

Kaya naman hindi masama kung kilalanin ng mabuti ang mga taong ating kakaibiganin, mas maganda kung ang mga itinuturing natin na kaibigan ay may magandang pananaw at makakatulong sa pag-asenso ng ating buhay.Kung ikaw ay makakatagpo ng totoong kaibigan ay pahalagahan mo ito dahil ang totoong kaibigan ay laging nandyan para sa iyo sa anumang pangyayari.

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Draw down are manually underwritten.*Terms & conditions apply